Historia Klubu

Na podstawie opracowania Jana Dworczyka na Walne zebranie w 2004r.

Z chwilą powołania do życia w 1950r PTTK w utworzonych oddziałach PTTK zaczęły powstawać Komisje Kajakowe, które wychodząc na przeciw rozwijającej się w Kołach PTTK turystyce kajakowej i rosnącym potrzebom kształcenia specjalistów w tej dziedzinie zajęły się  szkoleniem kadry przodownickiej. Na terenie Warszawy kursy kursy na przodowników turystyki  kajakowej prowadziły najsilniejsze pod względem organizacyjnym oddziały, tj. Stołeczny, Akademicki i Wojskowy oraz Wojewódzka Komisja Kajakowa. W końcu 1984r., dążąc do zacieśnienia kontaktów między przodownikami turystyki kajakowej,  zaproponowałem powołanie do życia Klubu Przodowników Turystyki Kajakowej, który przyczyniłby się do przyspieszenia integracji tej kadry PTTK-owskiej. Słuszność realizacji tego pomysłu okazała się szczególnie pożyteczna z chwilą likwidacji w 1990r. Zarządów Wojewódzkich PTTK a tym samym i Wojewódzkich Komisji Kajakowych.

16 kwietnia 1985r. doszło do spotkania 26 przodowników kajakowych, którzy zdecydowali o powołaniu do życia Warszawskiego Klubu Przodowników Turystyki Kajakowej. Na zebraniu  tym wybrano zarząd. Na prezesa Klubu powołano kol. Jana Dworczyka, który do dnia dzisiejszego piastuje tę funkcję  (czynnym prezesem Jan Dworczyk pozostał do sierpnia 2009r., kiedy nagła choroba nie pozwoliła mu na dalszą pracę. Na Walnym Zebraniu Klubu 8.12 2009. Jan Dworczyk wybrany został na honorowego prezesa klubu – przyp. red.).

Początkowo Klub nosił nazwę WKPTK PTTK ” RETMAN” a potem zmienił nazwę na “RETMANI” gdy dowiedzieliśmy się, że istnieje już w Polsce klub kajakowy “RETMAN”.  Do dzisiaj pozostało 14 członków założycieli Klubu (8 nie żyje a czterech odeszło). Zmiany polityczno gospodarcze w kraju na początku lat 90-tych zmniejszając nakłady na turystykę pod skrzydłami PTTK spowodowały upadek szeregu oddziałów klubów i kół. W okresie 20 minionych lat przystąpiło do Klubu 173 przodowników, natomiast na koniec 2004r. było już tylko 86 przodowników i 19 sympatyków, łącznie 105 członków.

Co roku Klub organizuje ogólne zebrania członków, odbyło się ich do dnia dzisiejszego56. Najpierw przez 4 lata organizowano ich 4 w ciągu roku, potem przez 7 lat po 3 i od 1997r. odbywają się 2 razy w ciągu roku, przed Wielkanocą i przed Bożym Narodzeniem.  Niestety udział członków w tych spotkaniach przeciętnie wynosił 50%. Członków Klubu odchodzących na wieczną wartę, jeżeli tylko zostaliśmy wcześniej powiadomieni, żegnali nasi przedstawiciele, składając wieniec na ich grobie. W Klubie działa referat weryfikacyjny odznak kajakowych, który w ciąguminionych lat zweryfikował łącznie 1320 odznak kajakowych różnych stopni. Klub “Retmani” rozpoczął swą działalność w oparciu o bazę kajakową Koła PTTK przy Tarchomińskich Zakładach farmaceutycznych “Polfa” na terenie WKW PTTK. Wymienione Koło istniejące od 1956r. samodzielnie prowadziło spływy kajakowe i jednocześnie udostępniało swoją bazę turystyczną Klubowi “RETMANI”( Osoba kol. Jana Dworczyka łączyła te dwa ogniwa PTTK stąd działalność Klubu mogła się lepiej rozwijać). W ciągu minionych 20 lat zorganizowano przez Klub 540 spływów kajakowych w kraju i za granicą. Uczestniczyło w nich 11395 osób. W tej liczbie młodzież stanowiła 44%. Na terenie kraju przepłynięto większość istniejących rzek i jezior, niektóre wielokrotnie. Najmniej pływano w krajach zachodnich. Organizowane spływy trwały od jednego do 21 dni. Co roku organizowaliśmy tak zwane spływy ratalne- sobotnio- niedzielne, na Wiśle, Bugu, Narwi, Pilicy, Wkrze i innych mniejszych rzekach Mazowsza. Z okazji Dnia Dziecka co roku organizowaliśmy bezpłatny spływ dla dzieci z Domu Dziecka i innych. Zagraniczne spływy organizowaliśmy na rzekach Litwy, Łotwy i Ukrainy. Ponadto pływaliśmy po Sekwanie i Rodanie, w Niemczech po Łabie i Dunaju, w Czechach i Słowacji po Łużnicy, Wełtawie, Morawie i Popradzie. W ramach Międzynarodowego Spływu (TID) przepłynęliśmy Niemcy, Austrię, Słowację, Węgry, byłą Jugosławię i Bułgarię, trasę o długości 2080km.

Tyle historii za prezesury Jana Dworczyka (przez niego napisanej).

Każdy z działaczy Klubu może poszerzyć tę historię o swoje wspomnienia.

Klub już od 1995 (spływ Dniestrem ) co roku prowadzi spływy na Ukrainie w okresie koniec kwietnia – początek maja do dzisiaj. Ostatni spływ w maju 2011r. Odbył się na rzece Stryj . Tak w ciągu tych 14 lat pływaliśmy oprócz Dniestru (3x) po rzekach: Zbrucz 2x, Słucz też 2x, Horyń, Strypa, Seret, Smotrycz, Prut i Czeremosz ale to już na pontonach i „katamaranach kubańskich”(dwie rury z tkaniny powlekanej połączone aluminiowym stelażem ,wyprodukowanych w Kubaniu). Następne lata i opisy  przepłyniętych rzek na stronie spływy kajakowe.

Historia spływów letnich: najczęstsze na pięknych rzekach Litwy, pozbawionych tłoku, w spokojnej zielonej ciszy, chociaż rzeka Minia, mimo że w dolinach pokazała nam swój pełen charakter górski (przy dużym stanie wody) oraz rzeki Krażanta z Dubisą i Jura też dostarczyły trochę emocji na licznych progach i bystrzach.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Warszawski Klub Przodowników Turystyki Kajakowej